free css templates

PROJEKTY I REALIZACJE CNC 

Projektowanie modeli 3d i 2d i ich realizacja za pomocą frezarki CNC. Projekty realizuję na podstawie pliku graficznego (jpg, bmp, png itp.) lub rysuję od podstaw.  Obrabiane materiały to przede wszystkim drewno, materiały drewnopochodne i tworzywa sztuczne. W ograniczonym zakresie możliwe są również prace w aluminium lub innych metalach miękkich.

Cały proces obejmuje:
- projektowanie modeli 2d i 3d,
- generowanie kodu trajektorii (GCode) dla narzędzia - frezarki CNC,
- wycinanie/frezowanie modelu za pmocą 3-osiowej frezarki CNC.
PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE

- mikrokontrolerów jednoukładowych z wykorzystaniem języków assember i C/C++,
- układów programowalnych FPGA z wykorzystaniem VHDL.

SYSTEMY WBUDOWANE

- zastosowanie układów programowalnych,
- sterowania przewodowe,
- sterowanie bezprzwodowe w oparciu o IR lub RF,
- programowane układy czasowe,
- pomiar i zobrazowanie niektórych wielkości fizycznych.